بنا به گزارش اداره آمار ایتالیا (Istat) رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2022 با رشد 3.9 درصدی، بالاتر از حد انتظار بوده است. به گفته رئیس اداره آمار ایتالیا اگرچه این رشد به نسبت رشد پیش‌بینی شده در آخرین سند اقتصادی و مالی دولت (یعنی رشد 3.7 درصدی) اختلاف زیادی ندارد و به علاوه در سه ماهه چهارم سال گذشته نیز رشد اقتصادی منفی یک دهم درصد بوده است، ولی در چنین وضعیت اقتصادی، هر نشانه‌ای از بهبود رشد اقتصادی نشانه خوبی است. این آمار با پیش‌بینی بانک مرکزی ایتالیا در مورد رشد اقتصادی که در بولتن خود مثبت 4 درصد بیان شده بود نیز هم‌سو می‌باشد. در بخش دیگری از این خبر، گزارش صندوق بین‌المللی پول که برای سال جاری میلادی، رشد اقتصادی ایتالیا را 0.6 ارزیابی نموده است، منعکس شده است.