یک استاد دانشگاه ایتالیایی با بیان اینکه حدود ۹ میلیون مودی ارزش افزوده در ایتالیا داریم که همه آنها موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، گفت: ما شکاف مالیاتی زیادی در حوزه ارزش افزوده داریم و کارهای زیادی است که باید در این زمینه انجام دهیم.

دکتر “مارکو گریجی”، استاد دانشگاه ایتالیا در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی، گفت: دلایل استفاده از صورتحساب الکترونیکی در اتحادیه اروپا، کاهش هزینه‌ها، ساده و کارآمدسازی فرآیندها، مقابله با تقلب، حرکت بودجه عمومی به سمت الکترونیکی شدن است.

وی افزود: حدود 9 میلیون مودی ارزش افزوده در ایتالیا داریم که همه آنها موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند و در صورت عدم انجام این کار، صورتحساب غیرمعتبر خواهد بود.

این استاد دانشگاه ایتالیا با بیان اینکه تنها نوع مالیات بر ثروتی که در ایتالیا وجود دارد مالیات بر ارث و مستغلات است، تصریح کرد: اگر نگاه کنید ما شکاف مالیاتی زیادی در حوزه ارزش افزوده داریم و کارهای زیادی است که باید در این زمینه انجام دهیم.