کشور‌های اروپایی با تورم سرسام آور دست و پنجه نرم می‌کنند، اما مشکل در ایتالیا بسیار به مراتب بدتر است.
به نقل از پرس تی وی، نرخ تورم در سال 2022 به بالاترین حد خود از سال 1985 رسید. ایتالیایی‌ها نگران این وضعیت هستند. نرخ تورم در ایتالیا به رکورد جدیدی رسیده است. این موضوع سبب شده است که بسیاری از ایتالیایی‌ها نگران افزایش هزینه‌های زندگی خود باشند.
آمار‌های منتشر شده نشان داد که بهای کالا‌ها در ایتالیا بیش از هشت درصد در سال 2022 افزایش یافت. تورم به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است.
دیگر نمی‌توان با این وضع ادامه داد. ارقام قبوض برق و گاز دو برابر شده اند. بهای نان و شیر بسیار افزایش یافته، این دیوانه کننده است. تورم سالیانه در ایتالیا در ماه سپتامبر به 11.6 درصد رسید. اما افزایش هزینه‌های زندگی خانوار‌ها را در فشار قرار داده است. این ناشی از تبعات جنگ روسیه و اوکراین است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اثر فوری این وضعیت کاهش خرید مردم به میزان بیش از 10 درصد است. مردم با درآمد کم که 90 درصد نیروی کاری را تشکیل می‌دهند بیشترین آسیب را می‌بینند.
تحلیلگران معتقدند که ترکیب افزایش تورم و نرخ بهره بانکی و نبود حمایت مالی ایتالیا را به طرف رکود اقتصادی سوق می‌دهد. ترکیب افزایش تورم و نرخ بهره بانکی و نبود حمایت مالی ایتالیا را به طرف رکود اقتصادی سوق می‌دهد.
با افزایش تورم و غیرقابل کنترل بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را افزایش داد. هدف مقابله با رکود اقتصاد‌های اروپایی است. برخی از وزرای دولت ایتالیا از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا انتقاد کرده اند. آن‌ها می‌گویند که این اقدامات احتمال رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد.