بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه Findomestic، بازار کالاهای بادوام در ایتالیا در سال 2023 با رشد 9.4 درصدی، به ارزش بیش از 75.1 میلیارد یورو خواهد رسید که 6 میلیارد یورو بیشتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا است. با این حال، این رشد عمدتا به دلیل افزایش متوسط قیمت‌های خرید بوده است و رشد حجم فروش تنها 2.3 درصد از آن را تشکیل می‌دهد.

در 30 سال گذشته، سهم کالاهای بادوام در کل مصرف‌، بدون احتساب تورم، از 6.2 درصد به 9.2 درصد افزایش یافته است که عمدتا به دلیل افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه بوده است و این بخش رشد 18.8 درصدی سالانه را تجربه کرده است. از نظر ارزش مطلق، استان “لومباردی با بازاری به ارزش 15.2 میلیارد یورو و رشد 10.5 درصدی سالانه، همچنان در صدر مناطق داخلی ایتالیا قرار دارد. توسکانا و لاتزیو نیز با رشد 10.8 درصدی بیشترین رشد را داشته‌اند. منطقه Puglia نیز با رشد 6.6 درصدی در انتهای لیست قرار دارد.