امیر کویت در چهارمین سفر خود به ایتالیا طی سال جاری، کشورش را ترک کرد.
نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت ظهر روز دوشنبه طی سفری خصوصی به ایتالیا رفت. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت، احمد نواف الاحمد الصباح، نخست وزیر کویت و شماری از مقامات بلندپایه این کشور، او را بدرقه کردند.
این چهارمین سفر امیر کویت به ایتالیا طی سال جاری است.
وی در ماه های مه، سپتامبر و اکتبر 2022 برای انجام معاینات پزشکی به ایتالیا رفته بود.
امیر کویت که از سپتامبر 2020 و پس از صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر فقید کویت روی کار آمد اکثر مسئولیت های خود را به ولیعهد تفویض کرده و در سال 2021 نیز دو سفر به آلمان و یک سفر به امریکا داشته است.