اتاق بازرگانی و صنایع قرقیزستان و اتاق بازرگانی ایتالیا قرارداد همکاری با هدف توسعه مشارکت اقتصادی دوجانبه امضا کردند.

«تمیر ساریف» رئیس اتاق بازرگانی قرقیزستان و «فردیناندو پلازو» رئیس اتاق بازرگانی ایتالیا با هدف بررسی چشم اندازهای همکاری بین دو سازمان دیدار کردند.

در این دیدار، قراردادی بین سازمان‌ها برای توسعه روابط اقتصادی و ارتقای منافع کارآفرینان در “قرقیزستان” امضا شد.

ساریف گفت: اولین گام ملموس در چارچوب این تعامل، سازماندهی یک ماموریت تجاری به ایتالیا در ماه سپتامبر خواهد بود.کارآفرینان می‌توانند با فعالیت شرکت‌های این کشور در مجتمع کشت و صنعت و صنعت نساجی آشنا شوند.

علاوه بر این، اتاق بازرگانی و صنعت در نظر دارد در مورد تامین تجهیزات به قرقیزستان به صورت اجاره به توافق برسد. این همکاری نشان دهنده گام مهمی در تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور است. فرصت‌هایی برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری و همچنین ارتقای تبادل تجربه و فناوری بین جوامع تجاری دو کشور ایجاد می‌کند.