خبر آنلاین : به عقیده ادوارد لوتواک، سیاست شناس و اقتصاددان برجسته ایتالیایی، اشتباه آمریکا عدم ارسال مقدار قابل توجهی سلاح به اوکراین قبل از آغاز این جنگ بود. با توجه به اینکه اوکراین کشور مستقلی ست این کاری بود که می توانست انجام دهد. اقدام پوتین نیز مقرر بود فقط باعث ارعاب شود.
وی معتقد است که خاتمه جنگ اوکراین با تسلیم شدن روسیه همراه خواهد بود. او می گوید قبل از صدور احکام آینده باید پی ببریم که چارچوب پیرامون کرملین چگونه متحول خواهد شد. زیرا زمان بندی جنگ به تحرکات اولیگارش ها نیز بستگی دارد. وی معتقدست که در صورتی که ترامپ در انتخابات پیروز می شد نیز سرنوشت اوکراین غیر از این نمی شد. جایگزین حمله جاری رها کردن این کشور بود.
به گزارش نشریه ایل جورناله ایتالیا ادوارد لوتواک در پاسخ به این پرسش که جنگ در اوکراین چه زمان خاتمه خواهد یافت گفت که قبل از سقوط پوتین این اتفاق نخواهد افتاد. دوره پساجنگ برای اوکراین شامل بازسازی و جبران خسارات خواهد بود. برای روسیه نیز باید با سقوط پوتین رقم بخورد. اگر این اتفاق نیفتد این جنگ ادامه خواهد داشت و خسارات سنگینی برای روسیه به بار خواهد آورد.
به عقیده وی اشتباه آمریکا عدم ارسال مقدار قابل توجهی سلاح به اوکراین قبل از آغاز این جنگ بود. با توجه به اینکه اوکراین کشور مستقلی ست این کاری بود که می توانست انجام دهد. اقدام پوتین نیز قرار بود فقط باعث ارعاب شود.
وی به تجزیه اوکراین همان گونه که در مورد آلمان پس از جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد اعتقادی ندارد. به عقیده وی چنین چیزی غیر ممکن است.
سقوط پوتین و پایان مخاصمات از سوی روسیه محتمل است.
به عقیده وی هیچ شباهتی میان اوکراین امروز و آلمان بعد از جنگ دوم جهانی وجود ندارد. در این مورد اوکراین خود قربانی ست در حالی که آلمان آن زمان کشور مهاجم بود.
به عقیده لوتواک روابط میان روسیه و آمریکا به دوره بعد از پوتین بستگی دارد. بعید است که چنانچه ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود تصمیم متفاوتی اتخاذ می کرد.