ویزا

اتاق بازرگانی ایران ایتالیا در سال 1992 توسط تعدادی از صاحب نظران اقتصادی و دست اندرکاران خوش نام صنعت و تجارت کشور تاسیس شده و با استقبالی که از طرف بازرگانان و صاحبان صنایع در چند سال گذشته شده است، به عنوان یکی از بزرگ ترین اتاق های بازرگانی مشترک ایران با یک کشور اروپایی در آمده است.

عضویت

اتاق بازرگانی ایران ایتالیا در سال 1992 توسط تعدادی از صاحب نظران اقتصادی و دست اندرکاران خوش نام صنعت و تجارت کشور تاسیس شده و با استقبالی که از طرف بازرگانان و صاحبان صنایع در چند سال گذشته شده است، به عنوان یکی از بزرگ ترین اتاق های بازرگانی مشترک ایران با یک کشور اروپایی در آمده است.

اطلاعات تماس سازمان ها