دادستانی عمومی اتحادیه اروپا از بازداشت ۲۲ نفر در ارتباط با سرقت بودجه تخصیصی این بلوک به ایتالیا برای احیای اقتصاد آن پس از همه‌گیری کووید-۱۹ خبر داد.

براساس اعلام دفتر دادستانی عمومی اتحادیه اروپا، پلیس ایتالیا، اتریش، رومانی و اسوواکی ،۲۲ نفر را به در ارتباط با سرقت احتمالی صدها میلیون یورو از کمک اتحادیه اروپا به ایتالیا برای احیای اقتصادی پس از پاندمی کرونا، بازداشت کرده‌است.

دفتر دادستانی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که رقمی معادل ۶۰۰ میلیون یورو، بخشی از بودجه‌ای بوده است که این بلوک به منظور احیای اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا در اختیار ایتالیا قرار داده بود.

همچنین به باور دادستانی اتحادیه اروپا، یک سازمان تبهکاری بودجه غیرقابل بازیافت را حد فاصل سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ از صندوق احیا و مقاومت ملی ایتالیا ربوده است. این صندوق بخشی از طرح اتحادیه اروپا برای کمک به کشورهای عضو پس از ضربه اقتصادی مهلک کرونا به آنها بود.

براساس آمار و ارقام اتحادیه اروپا، بودجه تخصیصی به ایتالیا با ارزش ۱۹۴.۴ میلیارد یورو، بیشترین بودجه اعطایی بین کشورهای عضو بود و در سال ۲۰۱۹، ۱۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.