پاک‌سازی جو زمین از دی‌اکسیدکربن، یکی از اصلی‌ترین نبردها در مبارزه با تغییرات آب و هوایی بشمار می‌آید. در این زمینه، یک شرکت استارت‌آپ ایتالیایی به نام Energy Dome راهی برای تبدیل دی‌اکسیدکربن و جلوگیری از گرمایش جهانی یافته و با راه اندازی اولین تأسیسات باتری دی‌اکسیدکربن خود در “ساردینیا” وارد فاز تجاری شده است. این شرکت در حال توسعه یک روش ذخیره‌سازی بدون انتشار است که انرژی تولیدشده از خورشید و باد را ذخیره کند.