جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در پی حادثه سقوط هلی‌کوپتر رئیس جمهور و هیئت همراه تسلیت خود را ابراز کرد و گفت:

” همدردی خود و ملت ایتالیا را به دولت و مردم ایران ابراز می‌داریم”