نخست‌وزیر ایتالیا بر ضرورت حل و فصل بحران مهاجرت غیرقانونی از طریق همکاری میان کشورها تاکید کرد.

نخست‌وزیر ایتالیا خواستار رسیدگی جدی به موضوع مهاجران غیر قانونی شد.

«جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد که مهاجرت غیرقانونی آسیب زا است، به خصوص آنکه باندهای قاچاق انسان در این روند نقش دارند.

نخست وزیر ایتالیا در خصوص یکی از راهکارهای اساسی برای مهار موج مهاجرت غیر قانونی تاکید کرد که باید برای بهبود شرایط زندگی در کشورهای مبدا همکاری صورت گیرد و وسایل زندگی مناسب برای مهاجران فراهم شود.

ملونی در این باره ادامه داد که در این خصوص ارائه کمک های بشردوستانه و همکاری برای توسعه استاندارد زندگی در آفریقا به ویژه کشورهای با جمعیت در خطر مهاجرت ضروری است.

نخست وزیر ایتالیا در خصوص دیگر راه های کاهش موج مهاجرت غیر قانونی گفت که همکاری امنیتی بین کشورهای مدیترانه ای باید تقویت شود و قوانین مربوط به جلوگیری از قاچاق انسان باید بیشتر شود.