“ایتالیا “به عنوان میزبانی احتمالی برنامه مسابقه رزمی میان “ایلان ماسک” و “مارک زاکربرگ”، دو مدیر و غول دنیای فناوری اعلام شده است؛ مبارزه‌ای که ممکن است با قالب “رم” باستان برگزار شود.

وزیر فرهنگ ایتالیا روز جمعه اعلام کرد که با آقای “ماسک” درباره میزبانی این مبارزه به عنوان یک برنامه خیریه صحبت کرده است.این دو میلیاردر و مدیران تسلا و متا (فیسبوک سابق) از دو ماه پیش درباره چنین مبارزه‌ای برای یکدیگر کری می‌خوانند.

در صورت برگزاری مسابقه، انتظار می‌رود میلیون‌ها یورو به بیمارستان‌های کودکان اعانه داده شود.

“ایلان ماسک” هم گفته که با نخست وزیر و وزیر فرهنگ ایتالیا صحبت کرده است.