فرودگاه بین‌المللی فیومیچینوی شهر رم موفق به دریافت نشان 5 ستاره Skytrax، بالاترین جایزه تعیین شده توسط سازمان بین‌المللی ‌رتبه‌بندی حمل و نقل هوایی شد. استانداردهای عالی و کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران در 2 سال گذشته، به رغم اثرات بحران همه گیری کرونا، از جمله دلایل به رسمیت شناخته شدن رتبه این فرودگاه شده است. Skytrax ارزیابی‌های خود را با در نظر گرفتن بیش از 800 نوع خدمات فرودگاهی در قالب 30 حوزه فعالیت انجام می‌دهد و از روش رتبه‌بندی ستاره‌ای برای همه فرودگاه‌ها، از بزرگ‌ترین‌ هاب گرفته تا تأسیسات کوچک منطقه‌ای استفاده می‌شود. فرودگاه فیومیچینو شهر رم با 5 ستاره به گروه کوچکی از قطب‌های جهانی از جمله سئول، سنگاپور، توکیو و موناکو می‌پیوندد.