شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) ایتالیایی نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها با درآمدی در حدود یک هزار میلیارد یورو و اشتغال‌زایی برای حدود یک سوم نیروی کار فعال ایتالیا، اساس اقتصاد این کشور را تشکیل داده و نقش کلیدی در صادرات ایفا می‌کنند، به طوری که حدود 46 درصد از کل صادرات ایتالیا را به خود اختصاص می‌دهند.

تحلیل دفتر مطالعاتی SACE نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیایی در دوره 2017 تا 2021 با نرخ متوسط سالانه 2.7 درصد رشد داشته‌اند که این رشد پس از پایان دوره پاندمی نیز ادامه یافته است. از نظر ساختار مالی، شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیایی در سال‌های اخیر ساختار مالی تقویت‌شده‌ای داشته‌ و سطوح بدهی نسبتا مناسبی دارند که به آن‌ها امکان می‌دهد که حداقل تا حدی با تأثیرات منفی مرتبط با بدتر شدن شرایط اعتباری مقابله کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیایی نقش بسزایی در تجارت بین‌المللی این کشور داشته و تمایل زیادی به صادرات دارند. همچنین، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین باعث افزایش احتمال صادرات سه برابری آنها نسبت به شرکت‌هایی می‌شود که این تدابیر را انجام نمی‌دهند.