وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، (ministro delle Imprese e del made in Italy)، در جمع نمایندگان مجلس سنای ایتالیا، در مورد وخامت اوضاع کارخانه فولاد سازی ایلوا صحبت کرد. آدولفو اورسو با اشاره به بحران بخش فولاد سازی در ایتالیا بویژه کارخانه ایلوا که یکی از بزرگترین کارخانه‌های فولادسازی اروپا محسوب می‌گردد (در استان تارانتو) گفت، کارخانه ایلوا با مشکلات مالی و کاهش قابل توجه سطح تولیدات مواجه گشته است. این شرکت از بار بدهی چند میلیون یورویی (تقریبا 700 میلیون یورو) به شرکت های اسنام و انی رنج می‌برد و تولیدات آن بر خلاف برنامه جامع این شرکت از 10 میلیون تن سال 2005 به 3 میلیون تن در سال 2021 کاهش یافته است.
وی افزود: «ما نگرانیم، باید این کاهش غیرقابل قبول را متوقف کنیم و باید فوراً این کار را انجام دهیم. ما باید این اعداد و ارقام را جدی بگیریم و این شرایط نمی‌تواند ادامه پیدا کند».
شایان ذکر است که دولت ایتالیا به منظور نجات این کارخانه پیش از این توسط مؤسسه ملی جذب سرمایه گذاری و توسعه شرکت ها در ایتالیا (Invitalia) وارد سرمایه گذاری در این شرکت شده و قرار بود تا سال 2024، میزان حضور خود در سرمایه ایلوا به 600 میلیون یورو افزایش دهد.