جلسه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا به صورت حضوری روز دوشنبه مورخ 26 / 2 / 1401 با مسئولیت خانم قطان و حضور اعضا محترم کمیته آقای دکتر خازن، آقای مهندس یوسفی، آقای دکتر نوری و آقای مهندس ریاحی و دبیر کمیته آقای وسمقی راس ساعت 12 در محل اتاق آغاز گردید.

دستور جلسه:
بررسی طرح های ارائه شده توسط جهاد دانشگاهی

در ابتدای جلسه، مذاکره در مورد نحوه بررسی طرح هایی انجام پذیرفت که توسط جهاد دانشگاهی در فرمت تنظیمی در اتاق ارسال شده است.
آقای مهندس ریاحی به رتبه بندی طرح ها اشاره کردند و حاضرین با این پیشنهاد موافقت کردند و مقرر گردید بر اساس نظر اعضا با توجه به جزییات به طرح ها امتیاز داده شود.
آقای مهندس یوسفی نیز پیشنهاد دادند اعضا علاقمند تمایل خود را جهت سرمایه گذاری با تکمیل فرم ها و دریافت عناوین طرح ها اعلام کنند و پروژه هایی که مورد علاقه ی اعضا می باشد از طریق ایمیل برای آنان ارسال گردد.
در ادامه از 21 طرح دریافت شده از جهاد دانشگاهی 10 عنوان طرح بررسی و رتبه بندی گردیدند.
در پایان با توجه به عدم اتمام بررسی تمام طرح ها مقرر گردید دوشنبه هفته آتی مورخ 2 خرداد 1401 ساعت 13:30 ادامه جلسه جهت بررسی الباقی طرح ها برگزار گردد. جلسه ساعت 14:15 خاتمه یافت.

 

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی