پنجمین جلسه ماهیانه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1401 روز یکشنبه 2 بهمن ماه، با حضور خانم قطان رئیس، آقای بانی شرکا نایب رئیس اول، آقای زرگر نایب رئیس دوم و 4 نفر از اعضا کمیته (خانم هاشمی و آقایان رحمانی موحد، علیزاده و سراجی) و آقای وسمقی دبیر کمیسیون به صورت حضوری راس ساعت 14 در محل اتاق برگزار گردید.

دستور جلسه:
• ارایه جمع بندی فرایند کار در کمیته توسط رییس کمیته
• ادامه بحث پیرامون طرح آقای بانی شرکا در مقوله آموزش و آینده پژوهی
• بررسی و تعیین پارامتر برای طرح های دریافتی جهت ارائه به سرمایه گذاران

در ابتدای جلسه آقای سراجی درخواست دریافت عناوین طرح های دریافتی را جهت بررسی و سرمایه گذاری داشتند که پس از توضیحات خانم قطان، آقای علیزاده و آقای رحمانی موحد مقرر شد طی فرآیندی که تعیین خواهد شد طرح های تایید شده در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری قرار گیرد.
در ادامه خانم قطان نسبت به ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه معرفی طرح های تایید شده به برخی سرمایه گذاران پرداختند و اینجانب (وسمقی) گزارش کاملی از تماس ها و انتقال و دریافت اطلاعات در خصوص طرح های تایید شده با برخی شرکت های عضو را ارئه نمودم، به دنبال آن و پس از دریافت توضیحات آقای زرگر، مقرر شد یکی از طرح های تایید شده در کمیته (مرتبط با بیماری سرطان) جهت بررسی های بیشتر به یکی از شرکت های معرفی شده ارسال گردد.
در اواسط جلسه، خانم قطان پس از قرائت نامه دریافتی از موسسه محک و توضیح اجمالی در مورد نامه مربوطه بر اساس دستور جلسه، موضوع تعیین پارامتر برای طرح های دریافتی جهت ارائه به سرمایه گذاران را مطرح نمودند و پس از دریافت نظرات حاضرین مقرر شد اعضا نسبت به بررسی بیشتر موضوع اقدام و پارامترهای مورد نظر خود را جهت گردآوری برای دبیر کمیته ارسال نمایند.
در ادامه، آقای بانی شرکا بحث پیرامون مقوله آموزش و آینده پژوهی را آغاز کردند و توضیح دادند که لازم است آموزش در بستر کمیته برای 3 گروه 1 – برای اعضای اتاق ایران و ایتالیا 2 – برای اعضای سایر اتاق های مشترک و اتاق بازرگانی 3 – برای صاحبان ایده و اندیشه، با محورهای 1- آشنایی با حوزه های خلاقه و نحوه تعامل با این حوزه ها برای بکارگیری پتانسیل آن در پیشبرد اهداف صنعت و تجارت 2– آموزش تفکر خلاقه و واگرا 3– آموزش آفرینشگری و کارآفرینی، تعریف گردد.
پس از توضیحات ایشان پرسش هایی از طرف اعضا در خصوص آموزش مطرح گردید که آقای بانی شرکا نسبت به پاسخگویی اقدام نموند.
در پایان، خانم قطان ضمن تشکر از اعضا جهت حضور در جلسه نسبت به جمع بندی موارد مطرح شده اقدام نمودند.
جلسه راس ساعت 16.15 پایان یافت.

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی