بانک مرکزی ایتالیا تورم سال ۲۰۲۳ را به ۶.۵ درصد کاهش داد.

بانک مرکزی ایتالیا اولین پیش‌بینی اقتصادی خود در سال جدید را منتشر کرد و تورم در سال ۲۰۲۳ را از ۷.۳ درصد به ۶.۵ درصد کاهش داد.

انتظار می‌رود هدف تورم دو درصدی در سال ۲۰۲۵ محقق شود، اگرچه بانک هشدار می‌دهد که پیش‌بینی‌ها به دلیل عدم اطمینان مداوم، به ویژه در مورد جنگ اوکراین، فقط آگاهی دهنده است. علاوه بر این، انتظار می‌رود اقتصاد ایتالیا به جای ۰.۴ درصد در سال جاری ۰.۶ درصد رشد کند.

با این حال، بانک مرکزی ایتالیا درباره یک سناریوی نامطلوب هشدار می‌دهد، با فرض تعلیق دائمی عرضه گاز از روسیه به اروپا که شاهد انقباض در اقتصاد ایتالیا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با رشد متوسط در سال ۲۰۲۵ خواهیم بود. تورم همچنان ادامه خواهد داشت و این افزایش در سال جاری پیش از کاهش قابل توجه در دو سال آینده است.