سومین جلسه ماهیانه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1401 روز یک شنبه 6 آذر ماه، با حضور خانم قطان رئیس، آقای بانی شرکا نایب رئیس اول، آقای زرگر نایب رئیس دوم و 8 نفر از اعضا کمیته (خانم ها هاشمی، محمودی و آقایان ریاحی، رحمانی موحد، علیزاده، یوسفی، سراجی و فتح اللهی) و آقای وسمقی دبیر کمیسیون به صورت حضوری راس ساعت 14 در محل اتاق برگزار گردید.

دستور جلسه:
• بحث پیرامون تبیین استراتژی در راستای اهداف اساسی کمیته
• ادامه بحث در مورد اهمیت موضوع آموزش در کمیته:
o ارائه پیشنهادات آقای بانی شرکا (پیرو جلسه آبان) با موضوع تاثیر آموزش بر بالا بردن خلاقیت و نوآوری در بستر کمیته
o ارائه پیشنهادات آقای صادق برای آموزش فن آوران و صاحبان ایده در مراکز آموزشی و دانشگاهی (پیرو جلسه آبان) (در گام نخست دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

در ابتدای جلسه خانم قطان نسبت به ارائه توضیحات لازم در خصوص اهمیت تبیین استراتژی اقدام نمودند و از اعضا درخواست نمودند نظرات خود را در این ارتباط ارائه نمایند.
آقای بانی شرکا در ادامه جلسه توضیحات مبسوط در مورد دستور جلسه و پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری جلسات چالش برانگیز ذهنی در کنار آموزش با رویکرد آینده پژوهانه و همچنین مکتوب کردن دستاوردها را بعنوان استراتژی جهت علاقمند کردن اعضا به کمیته و اهداف آن ارائه نمودند.
آقای ریاحی نیز در ادامه بحث تبیین استراتژی گفتند: نوآوران، استاندارد لازم را جهت نگارش و ارائه طرح ها ندارند و لازم است برای شرکت ها و صاحبان ایده جلسات آموزشی لازم بصورت مختصر برگزار گردد.
خانم قطان نیز بحث گام های کوچک اما پر بازده را مطرح کردند تا اعتماد سازی لازم ایجاد گردد.
آقای علیزاده با طرح پرسش های خاص و دریافت پاسخ از اعضا اعلام نمودند بررسی طرح ها در کمیته در هر جلسه فقط تحت یک عنوان در یک حوزه مشخص و در صورت لزوم دعوت از کارشناسان خارج از اتاق جهت داوری صورت پذیرد.
آقای بانی شرکا نیز موضوع برگزاری رویداد بصورت پایلوت برای چند شرکت در حوزه ای مشخص جهت دریافت علاقمندی اعضا برای سرمایه گذاری را مطرح نمودند.
آقای رحمانی موحد در ادامه درخواست برگزاری رویداد و ایجاد دیتابیس مناسب از شرکت های سرمایه گذار و حامیان طرح های دریافتی را داشتند و در این مورد توضیحاتی را ارئه نمودند.
خانم ها محمودی و هاشمی و آقایان یوسفی و زرگر نیز در بخش هایی از جلسه توضیحات مرتبط با جلسه را ارائه نمودند.
در پایان مقرر گردید خانم قطان فرمت های ارائه طرح ها را جهت دریافت نقطه نظرات اعضا در گروه اتاق قرار دهند و با توجه به طولانی شدن بحث، ارائه پیشنهادات آقای بانی شرکا با موضوع تاثیر آموزش بر بالا بردن خلاقیت و نوآوری در بستر کمیته به جلسه آتی موکول شد.
جلسه راس ساعت 16 پایان یافت.

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی