اولین جلسه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره ی جدید (سال 1401) روز سه شنبه 19 مهر ماه 1401، با حضور خانم قطان رئیس کمیسیون، آقای بانی شرکا نایب رئیس اول، آقای زرگر نایب رئیس دوم، 5 نفر از اعضا کمیته (خانم محمودی، آقای سراجی، آقای یوسفی، آقای رحمانی موحد، آقای شریفی) و آقای وسمقی دبیر کمیسیون به صورت حضوری راس ساعت 14 در محل اتاق برگزار گردید.

دستور جلسه:
1. ارائه گزارش کلی از عملکرد کمیته در سال گذشته
2. دریافت پیشنهادات اعضا محترم در راستای هدف گذاری فعالیت کمیته در سال پیش رو
3. تنظیم تقویم جلسات کمیته

در ابتدای جلسه پس از معرفی مختصر شرکت کنندگان، خانم قطان مسئول کمیته نسبت به ارائه گزارش عملکرد کمیته در سال گذشته و تشریح فرآیند کار اقدام نمودند.
خانم محمودی سوالی در مورد نحوه دریافت طرح ها و جزییات آن مطرح نمودند و خانم قطان با اشاره به ارتباط شکل گرفته بین صاحبان صنعت و صاحبان دانش و اعتماد شکل گرفته در دراز مدت به سوال فوق پاسخ دادند.
در ادامه آقای رحمانی موحد پیشنهاد اطلاع رسانی به اعضای اتاق با موضوع اعلام شرکت ها به عنوان پارتنرِ کمیته در جهت ارزیابی و در صورت تایید، سرمایه گذاری را مطرح نمودند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آقای یوسفی نیز ضمن بیان اینکه بهتر است هر مورد را جداگانه به شرکت های مورد نظر در اتاق اعلام نماییم پیشنهاد کار بیشتر بر روی شبکه اتاق و ارتباط بیشتر بین ایده پردازان و شرکت های عضو را مطرح نمودند و گفتند در این صورت جایگاه بهتری در میان مراکز تولید ایده خواهیم داشت. آقای بانی شرکا نیز موافق دریافت اعلام تمایل اعضا جهت طبقه بندی شرکت ها در کمیته بودند و در ادامه خانم قطان با تشریح برخی طرح های دریافتی از جهاد دانشگاهی اعلام کردند بعد از رسمیت یافتن بیشتر کمیته، از ابعاد مختلف می توانیم نسبت به اعلام عمومی به اعضا اقدام نماییم.


آقای بانی شرکا ضمن اظهار خوشحالی در مورد اهمیت به ایده جدید در کمیته اعلام نمودند در کنار تجاری سازی لازم است آموزش های لازم با اهداف آفرینش، خلاقیت و … برای اعضای اتاق نیز در نظر گرفته شود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
آقای زرگر نیز مباحثی را در خصوص نو بودن طرح های دریافتی از فناوران مطرح نمودند و آقای یوسفی نیز نحوه بررسی طرح ها از جهت نوآوری را تشریح کردند.
در ادامه ی جلسه خانم قطان فرم ارزیابی طرح ها را تشریح نمودند و بر موضوع آموزش با بحث های جذاب و دریافت طرح ها از فناوران و بررسی در کمیته تاکید کردند.
آقای زرگر نیز سوالاتی را در خصوص نحوه اطلاع رسانی طرح ها به اعضا و … مطرح نمودند که با توضیحات خانم قطان پاسخ لازم را دریافت کردند.
در ادامه، بر اساس دستور جلسه، زمان پیشنهادی برای برگزاری جلسات ماهیانه کمیته بصورت حضوری مورد مشورت قرار گرفت و اولین یکشنبه های هر ماه ساعت 14 الی 16 مورد تصویب واقع گردید.
در پایان خانم قطان با جمع بندی مطالب و اعلام موضوع امضا فرمِ “محرمانگی و عدم افشای کلیه اطلاعات محرمانه مربوط به پروژه های فناوران” در جلسه آتی و تشکر از حاضرین، پایان جلسه را راس ساعت 16 اعلام نمودند.

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی