سی و دومین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و ایتالیا در تاریخ 19 / 04 / 1402 با توجه به عدم احراز حد نصاب لازم به نوبت دوم موکول شد.