کشورهای اتحادیه اروپا قانون مهمی را تصویب کرده‌اند که براساس آن کلیه خودروهای جدیدی که از سال ۲۰۳۵ به بعد عرضه می‌شوند باید عاری از “تصاعدکربنی” باشند. رای لهستان به این قانون مخالف و آرای کشورهای “ایتالیا”، “بلغارستان” و “رومانی” ممتنع بود. به گزارش BBC این توافق به دلیل درخواست آلمان برای معاف شدن خودروهایی که از الکتروسوخت استفاده می‌کنند چند هفته به تعویق افتاد.استدلال می‌شود که الکتروسوخت‌ها از نظر تصاعد گازهای کربنی خنثی هستند چون برای تولید آنها از دی اکسید کربنی استفاده می‌شود که از هوا استخراج شده، بنابراین در مجموع باعث افزایش دی اکسید کربن هوا نمی‌شوند.انتظار می‌رفت قانون تازه فروش هر نوع موتور احتراقی در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۳۵ را ممنوع کند. با‌این‌حال معافیتی که آلمان دریافت کرد اکنون به تولیدکنندگان این نوع اتومبیل‌ها کمک خواهد کرد.