شرکت «انی» ایتالیا و شرکت ملی گاز لیبی توافقی هشت میلیارد دلاری برای توسعه دو میدان گازی در لیبی امضا کردند.

روز شنبه، شرکت انی در بیانیه‌ای اعلام کرد: تولید گاز در این میدان از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و روزانه به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب خواهد رسید و افزود: این سرمایه‌گذاری تاثیر قابل توجهی بر صنعت گاز و چرخه عرضه آن خواهد داشت و به اقتصاد لیبی نیز کمک زیادی خواهد کرد.

انی اعلام کرد که این اولین پروژه مهم این شرکت از اوایل سال ۲۰۰۰ تاکنون است. این شرکت ۸۰ درصد از سهم تولید گاز در لیبی را در اختیار دارد.

این توافقنامه در جریان سفر “جورجیا ملونی” نخست وزیر ایتالیا به طرابلس و در حضور محمد الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی امضا شد.

دولت‌های اروپایی پس از آغاز جنگ در اوکراین تلاش کرده‌اند تا وابستگی خود را به انرژی روسیه کاهش دهند و منابع جایگزین پیدا کنند.

گفت‌وگو درباره مهاجرت غیرقانونی از مبدا لیبی از دیگر محورهای مورد بحث در دیدار ملونی با مقام‌های طرابلس بود.

هر ساله هزاران نفر از مهاجرانی که از جنگ و فقر می‌گریزند از سواحل لیبی عازم کشورهای اروپایی خصوصا ایتالیا می‌شوند.

دولت ملونی که در ماه اکتبر به قدرت رسید، وعده داده است تا از آمدن مهاجران غیرقانونی به ایتالیا جلوگیری کند.

ارزیابی‌ها حاکی است که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۵ مهاجر غیرقانونی خود را به ایتالیا رساندند.