دنیای‌اقتصاد : ایران در سال‌گذشته بیش از ۴/ ۲‌میلیارد و در یک‌ماهه اول امسال حدود ۳۰۶‌میلیون دلار واردات گندم داشته اما در این لیست، هند که اخیرا اعلام کرده صادرات گندم خود به دنیا را محدود کرده است، دیده نمی‌شود.
به گزارش «ایسنا»، اخیرا دولت هند اعلام کرده است جهت حفظ امنیت غذایی خود، صادرات گندم را محدود می‌کند، این تصمیم با اشاره به جنگ اوکراین و تحت‌تاثیر قرارگرفتن صادرات این کشور در کالای اساسی از جمله گندم بوده است. اینکه صادرات گندم هند و محدودیت آن چه میزان واردات گندم ایران را متاثر خواهد کرد و اینکه تا چه اندازه در تامین گندم ایران نقش دارد، در آمار تجارت خارجی از ابتدای سال‌گذشته تا پایان فروردین امسال، مورد بررسی قرار گرفت. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که لطیفی،سخنگوی گمرک ایران، به «ایسنا» اعلام کرده است، از سال‌گذشته تا ابتدای امسال، هند در لیست صادرکنندگان گندم به ایران نبوده و سهمی در واردات این کالا برای ما ندارد. طبق گزارش سخنگوی گمرک ایران، در سال‌گذشته از مجموع ۹/ ۲۶میلیون تن به ارزش ۱/ ۱۵‌میلیارد دلار کالای اساسی واردشده با ارز ترجیحی برای هفت قلم، بیش از هفت‌میلیون تن به ارزش نزدیک به ۵/ ۲‌میلیارد دلار به واردات گندم اختصاص داشته که نسبت به سال‌۱۳۹۹ حدود ۱۳۵‌درصد در وزن و ۱۹۷‌درصد در ارزش ‌افزایش داشته است. در بین کشورهای صادرکننده گندم به ایران، روسیه در رتبه اول قرار دارد؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری که بیش از ۵/ ۲‌میلیون تن به ارزش ۹۰۴‌میلیون دلار از واردات گندم در سال‌گذشته از این کشور بوده است.
امارات با حدود ۱/ ۱‌میلیون تن به ارزش ۴۰۳‌میلیون دلار در رده دوم قرار دارد و بعد از آن عراق است که ۹۴۳‌هزار تن به ارزش ۸/ ۳۲۳میلیون دلار گندم به ایران صادر کرده است. انگلیس با ۶/ ۵۹۰هزار تن به ارزش ۱/ ۲۰۰میلیون دلار، هلند ۵۲۴‌هزار تن به ارزش ۱۹۵‌میلیون دلار، سنگاپور ۳۵۰‌هزار تن به ارزش ۵/ ۱۲۳‌میلیون دلار و آلمان ۳۳۷‌هزار تن به ارزش ۲/ ۱۲۲‌میلیون دلار دیگر کشورهایی هستند که ایران در سال‌گذشته از آنها گندم خرید و وارد کرده است. در لیست صادرکنندگان گندم به ایران در سال‌قبل، هنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنگ، ایتالیا، قزاقستان، ترکیه و اوکراین نیز دیده می‌شوند. اما گزارش سخنگوی گمرک، از واردات گندم در یک‌ماه اول امسال هم نشان داد که روسیه همچنان رتبه اول صادرکنندگان گندم به ایران را در اختیار دارد ولی عراق که در سال‌گذشته، رتبه سوم را داشت، در ‌ماه ابتدایی ۱۴۰۱، در لیست خرید گندم نبوده است. بر اساس این گزارش در فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری، ۷۶۳‌هزار تن به ارزش بیش از ۳۰۶‌میلیون دلار گندم وارد ایران شده که از این میزان ۱۹۸‌هزار تن به ارزش ۷۹‌میلیون دلار از روسیه بوده است. امارات نیز با ۱۷۹‌هزار تن به ارزش ۷۲‌میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد. همچنین ۵/ ۱۳۷‌هزار تن به ارزش ۱/ ۵۶‌میلیون دلار از سنگاپور، ۱۳۲‌هزار تن به ارزش ۵۴‌میلیون دلار از هلند و ۶۳‌هزار تن به ارزش ۲۵‌میلیون دلار از آلمان، گندم وارد ایران شده است. قزاقستان و ترکیه نیز دیگر کشورهای صادرکننده گندم به ایران در فروردین ۱۴۰۱ بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۲میلیون تن
همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران همزمان با عبور میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور از مرز ۲میلیون تن، استان خوزستان را رکورددار خرید گندم در کشور اعلام کرد. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، از مجموع ۲میلیون تن گندم خریداری‌شده در سراسر کشور، استان خوزستان با یک‌میلیون و ۲۵۵‌هزار تن، ۶۳‌درصد کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش، بعد از استان خوزستان به‌ترتیب استان‌‌‌های فارس با ۱۶۰‌هزار تن، ایلام با ۱۳۷‌هزار تن و کرمان با ۱۲۷‌هزار تن، در مجموع ۲۱‌درصد کل خرید گندم کشور را در اختیار دارند و بعد از خوزستان، رده‌‌‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. تا پایان اردیبهشت‌‌‌ماه، ۱۶‌درصد گندم باقی‌‌‌مانده از سایر استان‌‌‌ها خریداری شده، در حالی که تحویل این محصول استراتژیک در تعدادی از استان‌‌‌های کشور هنوز آغاز نشده است که با شروع خرید در آن استان‌‌‌ها، آمارهای ارائه‌شده نیز دستخوش تغییر خواهند شد.