وزیران دفاع امارات و ایتالیا راه های توسعه روابط فیمابین در حوزه نظامی و دفاعی را بررسی کردند.

محمد بن احمد البواردی، وزیر دفاع امارات در ابوظبی با جویدو کروسیتو، وزیر دفاع ایتالیا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روابط و همکاری بین دو کشور و زمینه های فعالسازی و توسعه آن در راستای خدمت به منافع مشترک بررسی شد.

وزرای دفاع امارات و ایتالیا همچنین درخصوص راه های تقویت و گسترش روابط فیمابین در حوزه های نظامی و دفاعی رایزنی نمودند.

لازم به ذکر است که سطح روابط بین دو کشور در اواخر سال ۲۰۲۰ در پی لغو مجوز صادرات سلاح از ایتالیا به امارات، کاهش یافت.