رئیس کنفدراسیون صنایع کوچک ایتالیا در کنفرانس انرژی که در شهر Cuneo (در شمال غربی ایتالیا) برگزار شد، در مورد نگرانی بخش صنایع کوچک ایتالیا از افزایش هزینه انرژی در ایتالیا هشدار داد. وی درباره از بین رفتن ساختار و زیربنایی که در بخش زیرساخت‌های انرژی در ایتالیا وجود دارد هشدار داده و آن را یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های صنعتی برشمرد و به منظور رسیدگی به این موضوع، خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در این زمینه شد.

رئیس کنفدراسیون صنایع کوچک ایتالیا با اشاره به اینکه از بعد از شروع جنگ اوکراین و بحران انرژی در اروپا، کشور آلمان برنامه ساخت 5 ترمینال تبدیل گاز مایع را تا پایان سال 2023 در دستور کار خود قرارداده و تا به حال دو ترمینال نیز افتتاح کرده است، درباره عقب ماندگی ایتالیا در بخش انرژی گفت: در ایتالیا هنوز بحث بر سر ساخت اولین ترمینال نیز ادامه دارد. رئیس کنفدراسیون صنایع کوچک ایتالیا مسئله انرژی را برای رقابتی بودن شرکت‌های ایتالیایی مسئله‌ای حیاتی و تائین کننده برشمرد و افزایش هزینه انرژی را برای شرکت‌های صنعتی مضر دانست.