بنا به جدیدترین گزارش سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا (Osce)، اقتصاد کشور ایتالیا در سال جاری میلادی، 0.6 درصد رشد خواهد کرد که این رقم، 0.4 درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده قبلی می‌باشد. بر اساس همین گزارش، در سال 2024 نیز رشد اقتصادی کشور ایتالیا مثبت و برابر با یک درصد خواهد بود. بنا به گزارش این نهاد اقتصادی اروپایی، در سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی جهانی، رشد 2.6 درصدی را تجربه خواهد کرد و در سال 2024 این رشد به 2.9 درصد خواهد رسید. بنا به همین گزارش، سیاست‌های بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش عرضه نقدینگی و همچنین جنگ اوکراین، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را با شکنندگی مواجه ساخته است.