در سه ماهه اول سال 2023، فرصت‌های شغلی در ایتالیا بیش از نیم میلیون رشد داشته‌اند و این هشتمین فصل (سه ماهه) متوالی است که روند افزایش اشتغال مشاهده می‌شود. گزارش سه ماهه اول مرکز آمار ایتالیا (ISTAT) نشان دهنده افزایش 513 هزار نفری مشاغل در مقایسه با سه ماهه اول سال 2022 است که معال رشد 2.3 درصدی فرصت‌های اشتغال است و این رشد نسبت به سه ماهه قبلی، 104 هزار واحد افزایش را نشان می‌دهد.

ایستات توضیح می‌دهد که اشتغال در ایتالیا، پس از افت شدید ناشی از تأثیرات همه‌گیری کرونا، از سه ماهه دوم سال 2021، با رشد 2.2 درصدی همراه شد و تا سه ماهه دوم سال 2022 به رشد خود ادامه داد. در سه ماهه سوم و چهارم سال 2022، با وجود مثبت بودن، میزان رشد کاهش یافته و به 1.5 درصد رسید. در سه ماهه اول سال 2023 این رشد به عدد 2.3 درصد بازگشته است.

نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 2023 با افزایش 0.1 واحدی نسبت به سه ماهه قبل و کاهش 0.5 واحدی نسبت به سال قبل به 8 درصد بازگشته است. در ایتالیا بیش از 2 میلیون و 13 هزار نفر بیکار وجود دارد که حدود 23 هزار نفر بیشتر از سه ماه قبل است. طبق گزارش مرکز آمار ایتالیا، افزایش قابل توجهی در هزینه‌های نیروی کار به ازای هر واحد کاری (ULA) در سه ماهه اول رخ داده و این شاخص به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده که در مقایسه با سه ماهه قبل، رشد 1.8 درصدی را نشان می‌هد. در این خصوص، افزایش دستمزد (با 1.2 درصد افزایش)، تأمین اجتماعی (با 3 درصد افزایش) و هزینه‌ها در طول سال (با 3.9 درصد افزایش) بیشترین تاثیر را داشته‌اند.