انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: میزان تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۲ حدود دو میلیارد تن پیش بینی شده که نسبت به سال قبل از آن رشد چهار دهم درصدی را نشان می‌دهد.
از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ میلادی، چین با مصرف ۹۵۲ میلیون تن فولاد در صدر مصرف‌کنندگان این محصول قرار گرفت. هند با مصرف ۱۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن، آمریکا با مصرف ۹۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن، ژاپن با مصرف ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، کره‌جنوبی با ۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، روسیه با ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن، آلمان با ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ترکیه با ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، برزیل با مصرف ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ایتالیا با مصرف ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ترتیب در رتبه‌های دوم تا دهم مصرف فولاد جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی قرار گرفتند.