ایتالیا به طور رسمی قرار است تا اولین موتورهای پروژۀ جذب و ذخیرۀ دی‌اکسیدکربن را راه‌اندازی کند. دو شرکت “انی” و “اسنام” که قرار است این طرح را اجرایی کنند، با انعقاد یک یادداشت مشترک از امضای توافقنامه‌ای برای راه‌اندازی جوینت ونچر با سهم برابر به همین منظور خبر دادند که پس از آن، فاز 1 این طرح را آغاز خواهند نمود. این طرح قرار است در شهر راوننا (ایتالیا) اجرا گردد، اما هردو شرکت قصد دارند آن را به دیگر مناطق صنعتی کشور نیز گسترش دهند.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، فاز 1 این پروژه شامل برداشت 25 هزار تن دی‌اکسیدکربن از تسویه خانه گاز واقع در “کازالبورستی” (Casalborsetti) انی و انتقال متعاقب آن به سکوی گاز واقع در آب‌های مجاور بندر کورسینی (Porto Corsini Mare Ovest) می‌باشد که در آن دی‌اکسیدکربن به میدان گازی موجود در این منطقه تزریق می‌شود. بر اساس این طرح پیش‌بینی می‌گردد که اولین CO2 بین پایان سال 2023 و آغاز سال 2024 به مرحله ذخیره‌سازی برسد. همچنین در این فاز، ایجاد 500 فرصت شغلی جدید پیش‌بینی می‌گردد. این سرمایه‌گذاری مشترک، اولین ابتکار در این زمینه در ایتالیا محسوب می‌شود و دولت قصد دارد که آن را در سایر مناطق ایتالیا و نیز برخی کشورهای هم مرز در حوزه مدیترانه اجرا کند.