به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله، آمار روند جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در ایتالیا پس از دو سال رونق، طی دوره دو ساله 23-2022 با کاهش چشمگیری روبرو شده است. بنا به همین گزارش اگرچه این روند در دیگر کشورهای جهان نیز مشاهده می‌شود ولی آنچه که در ایتالیا نگران کننده است، نصف شدن حجم کل سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در این کشور می‌باشد. بنا به گفته رئیس انجمن ملی سرمایه‌گذاران خصوصی ایتالیا (Aife)، اگرچه آمار مجموع فعالیت بخش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از رکود این بخش خبر می‌دهد ولی در همین آمار، بخش شرکت‌های متوسط عملکرد خوبی داشته و این نشان می‌دهد که ایتالیا همواره جذابیت خود را در بخش متوسط بازار حفظ کرده است و شرکت‌های خصوصی متوسط همواره می‌توانند به سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشد و جهانی شدن امیدوار باشند. بنا به گفته مدیرعامل این انجمن (Aife)، در سال 2023 رقم کل جمع آوری سرمایه توسط اپراتورهای ایتالیایی (به طور مستقیم و یا از طریق بازار بورس) در بخش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در ایتالیا به 3.77 میلیارد یورو رسیده است. این رقم 37 درصد کمتر از همین آمار در سال 2022 (5.92 میلیارد یورو) می‌باشد. در حالی که رقم کل سرمایه‌گذاری شده در کشور ایتالیا طی سال 2023 برابر با 8.162 میلیارد یورو بوده که به نسبت دوره قبل 61 درصد کاهش داشته است.