جدیدترین آمار یورو استات نشان می‌دهد صادرات کالا از اتحادیه اروپا به ایران در ۱۱ ماه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱- آذر ۱۴۰۲) به حدود ۳.۵ میلیارد یورو رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی کاهش ۸ درصدی داشته است.

به گزارش فولادبان، مرکز آمار اروپا (یورو استات) کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در ۱۱ ماه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱- آذر ۱۴۰۲) را ۴ میلیارد و ۲۱۴ میلیون یورو اعلام کرد.

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱- آذر ۱۴۰۲) با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۲ کل مبادلات دو طرف ۴ میلیارد و ۷۹۳ میلیون یورو اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۱۱ ماه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱- آذر ۱۴۰۲) با کاهش ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون یورو در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۲ به ۳ میلیارد و ۴۸۴ میلیون یورو در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ رسیده است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱- آذر ۱۴۰۲) نیز کاهش ۲۵ درصدی داشته و به ۷۳۰ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در مدت مشابه سال قبل میلادی ۹۸۰ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

آلمان با صادرات ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی بیشترین سهم را در میان اعضای اتحادیه اروپا به ایران داشته است به طوری که ۳۰ درصد کل صادرات اروپا به ایران از مقصد آلمان بوده است. آلمان در مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد از کل صادرات کشور‌های اروپایی به ایران را به خود اختصاص داده بود. آلمان در ۱۱ ماهه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱- آذر ۱۴۰۲) ۲۱۰ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است.

افزایش تجارت ایران و اروپا در نوامبر ۲۰۲۳

بر اساس این گزارش تجارت ایران و اتحادیه اروپا در یازدهمین ماه ۲۰۲۳ (آذرماه) با رشد ۲۴ درصدی نسبت به ماه قبلش به ۴۵۳ میلیون یورو افزایش یافته است. در ماه اکتبر ۲۰۲۳ تجارت دو طرف ۳۶۵ میلیون یورو گزارش شده بود.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه نوامبر (آذر ماه) با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به ماه قبلش به ۳۷۰ میلیون یورو رسیده است. واردات این اتحادیه از ایران در این ماه نیز ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۸۳ میلیون یورو بالغ شده است.

ایتالیا با واردات ۲۱.۹ میلیون یورو از ایران بزرگترین وارد کننده کالا از کشورمان در ماه نوامبر ۲۰۲۳ (آذر ماه) بوده و ۲۱.۹ میلیون یورو از ایران در این ماه واردات داشته است. واردات ایتالیا نسبت به ماه قبل از آن دو برابر شده است. صادرات کالا‌های ایرانی به مقصد اسپانیا در ماه نوامبر با رشد ۵۳ درصدی به ۸.۶ میلیون یورو و صادرات کالا از کشورمان به آلمان در یازدهمین ماه سال گذشته میلادی به آلمان با رشد ۷۸ درصدی به ۱۸.۹ میلیون یورو رسیده است.

بر اساس این گزارش، رومانی بزرگ‌ترین صادرکننده اروپایی به ایران پس از آلمان درطی ماه نوامبر ۲۰۲۳ (آذر ماه) بوده است. صادرات رومانی به ایران در این ماه نسبت به ماه قبل ۳۰ برابر شده است. این کشور که در ماه اکتبر ۱.۴ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود در ماه نوامبر ۴۲.۳ میلیون یورو صادرات به ایران داشته است.

صادرات اتریش به ایران نیز در ماه نوامبر با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۸ میلیون یورو و فرانسه با افزایش ۳۱ درصدی به ۲۳.۸ میلیون یورو رسیده است. صادرات هلند، ایتالیا، اسپانیا و بلغارستان به ایران نیز از ۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. صادرات آلمان به ایران بدون تغییر در سطح ۱۰۱ میلیون یورو باقی مانده است.