ایران با وجود این که هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است در رده‌بندی کشورها از نظر واردات مواد غذایی رتبه ۴۳ را به خود اختصاص داده است.
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد کشورهای صنعتی بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان هستند.
فائو در رده‌بندی ۱۹۵ کشور جهان که بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ تهیه شده است چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهان است با واردات ۱۵۷ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در صدر این رده‌بندی قرار داده وآمریکا را به عنوان دومین واردکننده بزرگ محصولات کشاورزی معرفی کرده است. آمریکا در این سال بیش از ۱۴۶ میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد کرده است که بیش از هر کشور دیگر به‌جز چین است.
کشورهای صنعتی آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و کانادا نیز در رده‌بندی بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی رتبه‌های سوم تا دهم جهان را به خود اختصاص داده‌اند. واردات محصولات کشاورزی آلمان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۵.۷ میلیارد دلار، هلند ۶۹.۹ میلیارد دلار، انگلیس ۶۱.۷ میلیارد دلار، ژاپن ۵۶.۸ میلیارد دلار، فرانسه ۵۶.۲ میلیارد دلار، ایتالیا ۴۲.۵ میلیارد دلار، بلژیک ۳۸.۴ میلیارد دلار و کانادا ۳۵.۸ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این گزارش ایران با وجود این که هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است با واردات ۸.۳ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در رتبه ۴۳ رده‌بندی جهانی بزرگترین واردکنندگان این محصولات قرار گرفته است.
بسیاری از کشورهای کم‌جمعیت جهان وابستگی بیشتری به غذای وارداتی نسبت به ایران داشته و در رتبه بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. از جمله این کشورها عبارتند از کره جنوبی با واردات ۲۷.۶ میلیارد دلاری، لهستان با واردات ۲۲.۷ میلیارد دلاری، عربستان با واردات ۲۰.۴ میلیارد دلاری، امارات با واردات ۱۶.۳ میلیارد دلاری، سوئیس با واردات ۱۲.۸ میلیارد دلاری، و عراق با واردات ۱۱.۱ میلیارد دلاری.
کشور کوچک توالو نیز با واردات ۲.۲۸ میلیون دلاری محصولات کشاورزی در انتهای رده‌بندی جهانی قرار گرفته است.