رویترز خبر داد که توافقی در مورد چگونگی تنظیم هوش مصنوعی در آینده توسط آلمان، فرانسه و ایتالیا حاصل شده است.

این 3 دولت طرفدار تعهدات داوطلبانه الزام آور برای ارائه دهندگان هوش مصنوعی بزرگ و کوچک در اتحادیه اروپا هستند.

کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا در حال مذاکره درمورد ورود اتحادیه به این زمینه جدید هستند.

پارلمان در ماه ژوئن(خرداد-تیر) قانون هوش مصنوعی را با هدف جلوگیری از خطرات ایمنی ناشی از کاربردهای هوش مصنوعی و اجتناب از اثرات تبعیض آمیز، اما بدون کاهش قدرت نوآوری این فناوری جدید در اروپا، ارائه کرد.

پارلمان اروپا پیشنهاد کرد که آیین نامه رفتار در ابتدا فقط برای شرکت های اصلی هوش مصنوعی، که عمدتاً از ایالات متحده هستند، الزام آور باشد.

با این حال، 3 دولت اتحادیه اروپا نسبت به مزیت رقابتی آشکار برای شرکت های کوچکتر اروپایی هشدار داده اند. آنها گفتند که این می تواند منجر به اعتماد کمتر به امنیت شرکت های کوچکتر و در نتیجه مشتریان کمتر شود.

آنها افزودند، بنابراین قوانین رفتار و شفافیت باید برای همه الزام آور باشد.

بر اساس این تصمیم اروپا در ابتدا نباید هیچ تحریمی اعمال شود. با این حال، اگر پس از یک دوره زمانی مشخص، نقض قوانین رفتاری شناسایی شود، می‌توان سیستم تحریمی را راه‌اندازی کرد. ظاهرا در آینده، یک مقام اروپایی بر رعایت استانداردها در این زمینه نظارت خواهد کرد.

وزارت اقتصاد آلمان، اعلام کرده قوانین و کنترل دولتی نباید خود هوش مصنوعی را تنظیم کند، بلکه باید کاربرد آن را تنظیم کند.