محمد‌رضا صبوری، سفیر ایران در رم ضمن دیدار با آقای ماتارللا، رئیس‌جمهور ایتالیا استوارنامه خود را تقدیم کرد. در این دیدار درخصوص آخرین وضعیت مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، چالش‌‌‌های فرارو و راهکارهای حل موانع، بحث و تبادل نظر شد.‌‌‌