آنتونیو نگری، معروف به «تونی نگری»، فیلسوف پسامارکسیست ایتالیایی روز شنبه شانزدهم دسامبر ٢٠٢٣ در سن نود سالگی چشم از جهان فروبست.

نگری از سال‌های ۱٩٦٠ میلادی یکی از مبتکران اصلی نحله‌ای پسامارکسیستی در ایتالیا و سپس در سراسر اروپا تحت عنوان “اُپرائیسم” بود.