مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا (Ice) طی یک برنامه کاربردی قصد دارد از کسب و کارهای بازارهای مجازی بین‌المللی پشتیبانی نماید. بر اساس این طرح این مؤسسه با یک شبکه فروش اینترنتی قرارداد بسته است تا شرکت‌های ایتالیایی بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای تولیدات خود را از طریق این شبکه فروش اینترنتی عرضه نمایند. ابتکار دوم موسسه تجارت خارجی ایتالیا در رابطه با اتصال 250 شرکت ایتالیایی به زنجیره بلوکی (بلاک چین TrackIt blockchain) است. حمایت از شرکت‌های ایتالیایی برای تبلیغ در خارج از کشور و بین‌المللی شدن آنها، هدف مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا است.