از اعضاء محترم که تمایل به نامزدی در انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، را دارند خواهشمند است مراتب کاندیداتوری خود را به همراه کد عضویت و تاریخ شروع و انقضای عضویت در اتاق ایران و ایتالیا از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@iiccim.ir به این اتاق اعلام نموده تا در صورت لزوم حمایت‌های لازم از سوی این اتاق نسبت به اعضاء خود صورت گیرد.