محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین دوشنبه شب از ایتالیا خواست که فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری “سما” فلسطین این خواسته اشتیه در دیدار وی در رام الله با “آنتونیو تایانی” وزیر امورخارجه ایتالیا، بیان شده که به فلسطین سفر کرده است.

اشتیه همچنین گفت که ایتالیا باید زمام ابتکار عمل برای به رسمیت شناختن فلسطین را در دست گیرد، چرا که “رم” همواره به تشکیل دو کشور مستقل ایمان دارد و تعهد خود به حمایت از این طرح را نشان داده است.

نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار تحت فشار گذاشتن اسرائیل شد تا به توافقات منعقد شده با تشکیلات عمل کرده و اجاره برگزاری انتخابات در اراضی فلسطین از جمله قدس را بدهد.

اشتیه گفته که نمی توان انتخابات را تقسیم کرد و باید به صورت یکپارچه در اراضی فلسطینی از جمله قدس شریف برگزار شود.

نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین تأکید کرده است که به رسمیت شناختن فلسطین در برهه کنونی به لحاظ پیچیدگی مسائل، فقدان یک اقدام سیاسی برای این کار و تشدید اقدامات حکومت افراطی اسرائیل که تلاش می کند که حل تشکیل دو کشور و هرگونه فرصت برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی را از بین ببرد، بسیار حائز اهمیت است.