تورم ایتالیا در ماه سپتامبر به ۵.۳ درصد کاهش یافت.

بر اساس داده‌های اولیه اداره آمار ایتالیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده ایتالیا (CPI) در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش سالانه ۵.۳ درصدی را ثبت کرد و به صورت ماهانه، این رقم به ۰.۲ درصد رسید.

تورم اصلی کشور (تمام اقلام به استثنای انرژی و مواد غذایی فرآوری نشده) در همان ماه ۴.۶ درصد افزایش یافت.

این در حالی است که بر اساس برآوردهای اولیه، شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) به صورت ماهانه ۱.۷ درصد و به صورت سالانه ۵.۷ درصد افزایش یافته است.در پایان، این گزارش اشاره کرد که کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی فرآوری نشده، مواد غذایی فرآوری شده و کالاهای بادوام بوده است.