در سال 2022، بیش از 257 هزار تن زبالۀ الکترونیکی در ایتالیا تولید شده است که نسبت به سال 2021، کاهشی 8 درصدی دارد. آمار مربوط به زباله‌های الکترونیک توسط کنسرسیوم اریون (Erion) ارائه شده است که 68 درصد از ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی داخلی را جمع‌آوری نموده و حدود 90 درصد از بازیافت این ضایعات را مدیریت می‌کند. بر اساس این آمار، بیش از 220 هزار تن از مواد خام ثانویه، بازیافت شده و مجددا وارد چرخه تولید شده‌اند و از انتشار 1.8 میلیون تن دی‌اکسید‌کربن در اتمسفر جلوگیری شده است. در سال 2021، میزان تولید زباله‌های الکترونیک، 290 هزار تن بوده است.

براساس آمارهای تفکیک شده، 10.092 تن باتری، 1.397 تن ضایعات تجهیزات حرفه‌ای الکترونیکی و 247.246 تن ضایعات وسایل الکترونیکی خانگی جمع‌آوری شده است که در مجموع، حدود 8 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این کاهش بیشتر مربوط به لوازم خانگی کوچک و فناوری اطلاعات است که با 19.289 تن ضایعات، در حدود 17 درصد نسبت به سال 2021 کاهش داشته است. 44.645 تن تلویزیون و مانیتور نیز به عنوان ضایعات جمع‌آوری شده که نسبت به سال 2021، شاهد 10 درصد کاهش آمار هستیم که این امر بیشتر به خاطر عدم اجرای طرح جایگزینی تلویزیون‌های کهنه با نو با تخفیف ویژه در سال 2022 بوده است. وسایل روشنایی نیز 218 تن زباله‌ها را به خود اختصاص دادند که 17 درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.

مسئولان شرکت اریون معتقدند که این کاهش در میزان زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی زنگ خطری است که باید نسبت به آن هوشیار بود و با سیاست‌های تشویقی از نگهداری این وسایل در خانه‌ها جلوگیری کرد. زباله‌های الکترونیکی به عنوان یک منبع استراتژیک برای حمایت از صنایع داخلی و رونق اقتصاد چرخشی محسوب می‌شوند.