“لامبورگینی” هفته چهارروزه برای کارکنان تولید در نظر می‌گیرد.”لامبورگینی” با اتحادیه‌ها به توافقی برای ارائه یک هفته چهارروزه برای کارکنان تولیدی خود دست یافته است زیرا گروه‌های تولیدی بیشتری ساختار هفته کاری را برای کارمندان خود بررسی می‌کنند. اتحادیه‌های FIOM و FIM-CISL گفتند که این توافقنامه تاریخی است زیرا این اولین توافق در صنعت خودرو در اروپاست که به کاهش قابل‌توجه ساعات کار بدون کاهش دستمزدها، بلکه افزایش آنها دست یافته است.

این اقدام در زمانی انجام می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها و ادارات دولتی در حال تغییر نحوه کار مردم برای بهبود رفاه کارکنان و ارتقای پس‌انداز شرکت پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش هزینه‌ها هستند. طرح‌های مشابه چهارروزه در هفته که در سایر کشورهای اروپایی مانند بریتانیا اتخاذ شد، نشان می‌دهد کارکنان در زمان کمتری کار می‌کنند، حفظ شغل و استخدام بهبود یافته و سطح بیماری کاهش یافته است. در بیانیه اتحادیه‌ها آمده است که: “کمتر کار کنید و بهتر کار کنید”، این اصلی است که این مذاکره را هدایت می‌کند و بخشی از یک استدلال جامع است. اتحادیه‌ها اعلام کردند که کارگران تولیدی در یک برنامه دوشیفت چرخشی، هفته‌ای پنج‌روزه را با هفته‌ای چهار‌روزه جایگزین می‌کنند و به طور کلی هر سال ۲۲روز کار را کاهش می‌دهند. آنهایی که سه شیفت کار می‌کنند که شامل شیفت‌های شب نیز می‌شود، یک هفته پنج‌روزه جایگزین دو هفته‌چهار روزه خواهند داشت و روزهای کاری سالانه خود را ۳۱روز کاهش می‌دهند. بزرگ‌ترین بانک ایتالیا در ژانویه، به منظور کاهش هزینه‌های انرژی، اقدام به کوتاه کردن هفته کاری خود کرد و بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز در حال انجام این روند هستند.