رئیس جمهور عراق بنا به دعوت همتای ایتالیایی خود طی سفری رسمی به ایتالیا می رود.

عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق، روز دوشنبه در کاخ بغداد، میزبان «ماوریتسیو کریکانتی» سفیر ایتالیا در بغداد بود.

براساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، رشید در این دیدار بر لزوم توسعه روابط دوجانبه و تقویت راه های همکاری و سرمایه گذاری بین عراق و ایتالیا در راستای خدمت به منافع مشترک تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق به اهمیت هماهنگی و تبادل تجربه و سفرهای متقابل مقامات دو کشور به ویژه درخصوص سدسازی و پروژه‌های آبیاری و کشاورزی علاوه بر مسائل فرهنگی و مرمت اماکن باستانی و موزه ها اشاره کرد.

در این دیدار دو طرف برنامه سفر قریب الوقوع رشید به ایتالیا بنا به دعوت “سرجیو ماتاریلا”، رئیس جمهور ایتالیا را که نخستین سفر یکی از رؤسای جمهور عراق به ایتالیاست، بررسی کردند.

از طرفی دیگر سفیر ایتالیا بر تمایل کشورش به تقویت روابط و گسترش راه های همکاری با عراق در زمینه های مختلف در راستای منافع دو ملت دوست تاکید کرد.

وی اشاره کرد که ایتالیا در حال حاضر در حال ساماندهی نمایشگاهی بزرگ برای تمدن بین النهرین با هماهنگی با عراق است.