آنسا: بنا به گزارش سازمان آمار ایتالیا (ایستات) به طور کلی در سال 2021، صادرات روند رونقی خوبی داشته است (18.2٪+) و به سطح بالاتر از سال 2019 رسید در همین دوره واردات نیز 24.7٪ افزایش یافته است.
Istat این موضوع را با انتشار داده‌های مربوط به تجارت خارجی اعلام نمود. واردات به طور متوسط در سال گذشته، شاهد رشد 9.0 درصدی بود، بالاترین میزان از سال 2005، یعنی از زمانی که سری زمانی شاخص در دسترس بود، می‌باشد. البته واردات بدون لحاظ کردن فرآورده‌های انرژی منظور شده است، شاخص قیمت های وارداتی به طور متوسط در سال نیز 4.7 درصد افزایش یافت.
موسسه آمار می افزاید که در دسامبر گذشته، رکود اقتصادی برای صادرات (1.1٪-) و افزایش واردات (7.5٪+) ثبت شده است. در سه ماهه آخر سال 2021، صادرات 2.4 درصد، واردات 7.5 درصد نسبت به فصل قبل رشد داشته است.
در میان بخش هایی که بیشترین سهم را در روند افزایش صادرات در سال 2021 داشته اند، فرآورده‌های نفتی پالایش شده (82.2٪+) هستند، در حالی که فروش خودرو کاهش یافته است (1.5٪-). صادرات ایتالیا عمدتاً به ایالات متحده (32.5٪+)، آلمان (18.1٪+)، فرانسه (15.3٪+)، کشورهای اوپک (32.0٪+) و بلژیک (31، 4٪+) بوده است.
تراز تجاری تخمینی در دسامبر 2021 برابر با 1103 میلیون یورو است که نسبت به دسامبر 2020 کاهش یافته است (6790+). مازاد تجاری به مثبت50,416 میلیون (از 63,289 + در سال 2020) می رسد در حالی که مازاد تجارت محصولات غیر انرژی به 89,452 + میلیون می رسد که در سال 2020 85,656+ بود.