صادرات آلمان به ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲۸ درصد کاهش داشته اما صادرات هلند به ایران در این مدت ۶۳ درصد، ایتالیا ۲۴ درصد و فرانسه ۱۷ درصد افزایش داشته است.

آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و 27 عضو این اتحادیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با کاهش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

مبادلات دو طرف از 1 میلیارد و 330 میلیون یورو در سه ماهه نخست 2022 به 1 میلیارد و 180 میلیون یورو در سه ماهه نخست امسال رسیده است.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس 2023 با کاهش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 960 میلیون یورو رسیده است. در سه ماهه نخست 2022 صادرات اتحادیه اروپا به ایران 1 میلیارد و 55 میلیون یورو اعلام شده بود.

واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در سه ماهه نخست 2023 با کاهش 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 220 میلیون یورو رسیده است. در سه ماهه مشابه سال قبل 275 میلیون یورو کالا از ایران وارد شده بود.

آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران

بر اساس این گزارش آلمان، ایتالیا و هلند به ترتیب سه شریک تجاری بزرگ ایران در اتحادیه اروپا طی سه ماهه نخست 2023 بوده‌اند.

سیاست های افراطی دولت آلمان علیه ایران در روابط تجاری این کشور با ایران تاثیر گذاشته به طوری که مبادلات تجاری ایران و آلمان در سه ماهه نخست 2023 با افت 26 درصدی به 366 میلیون یورو رسیده است. آلمان در سه ماهه نخست امسال 290 میلیون یورو کالا به ایران صادر و 76 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات آلمان به ایران 28 درصد و واردت از ایران 13 درصد کاهش داشته است.

صادرات ایتالیا به ایران 24 درصد افزایش یافت

با کاهش صادرات آلمان به ایران، کشورهای دیگر اروپایی صادرات خود به ایران را افزایش داده اند.  تجارت ایران و ایتالیا در سه ماهه نخست 2023 با افزایش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 173.5 میلیون یورو رسیده است. صادرات ایتالیا به ایران با رشد 24 درصدی به 139 میلیون یورو رسیده اما واردات از ایران 17 درصد کاهش یافته و بالغ بر 34.5 میلیون یورو شده است.

رشد 45 درصدی تجارت ایران و هلند

هلند به عنوان سومین شریک تجاری ایران در سه ماهه نخست 2023 حدود 157.7 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده که این رقم با رشد 45 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. هلند در سه ماهه نخست سال قبل 108.7 میلیون یورو مبادله تجاری با ایران داشته است.

صادرات هلند به ایران در سه ماهه نخست 2023 رشد قابل توجه 63 درصدی داشته و از 90 میلیون یورو به 147 میلیون یورو افزایش یافته است.

واردات هلند از ایران نیز در این مدت 10.7 میلیون یورو بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال قبل 42 درصد افت داشته است.

تجارت ایران و فرانسه 15 درصد رشد کرد

بر اساس این گزارش فرانسه نیز چهارمین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده که طی سه ماهه نخست 2023 بالغ بر 68 میلیون یورو کالا به ایران صادر و 5 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات فرانسه به ایران در این مدت 17 درصد رشد و واردات از ایران 5 درصد کاهش داشته است.

کل تجارت دو کشور نیز بالغ بر 73 میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی داشته است.