هیاتی متشکل از تجار ایتالیا به «عشق آباد» سفر و در دیدار با همتایان ترکمنی خود فرصت‌های اجرای طرح‌های مشترک را بررسی کردند.

هیاتی متشکل از محافل تجاری ایتالیا با هدف توسعه همکاری با تاجران محلی از ترکمنستان بازدید کرد.

تاجران ایتالیایی در چارچوب این سفر با همتایان ترکمنی خود دیدار و فرصت‌ اجرای طرح‌های مشترک در حوزه غذایی را بررسی کردند.

بازرگانان اروپایی همچنین قصد دارند به همراه شرکای ترکمنستانی خود محصولات بسته بندی تولید و تامین ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی را ترتیب دهند.

نمایندگان شرکت‌های ایتالیایی و آژانس بازرگانی ایتالیا در استانبول و همچنین کارآفرینان ترکمن در سمینار فناوری ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، صنایع غذایی و تولید محصولات بسته بندی شرکت کردند.

دیدار محافل تجاری ایتالیا و ترکمنستان توسط سفارت ایتالیا در عشق آباد و اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان سازماندهی شد.