خبرگزاری آنسا ایتالیا اعلام کرد، سود خالص تعدیل شده 4.7 میلیارد یورو در سال 2021 برای شرکت ملی نفت ایتالیا Eni، بالاترین میزان سود ثبت شده از سال 2012، می‌باشد و درآمد تعدیل شده 9.7 میلیارد یورو (با افزایش 7.8 میلیارد یورو نسبت به سال 2020، نشان  دهنده رشد مثبت 400 درصد این شرکت می‌باشد. این موضوع را شرکت انی با انتشار داده‌های سال مالی 2021 اعلام کرد. کلودیو دسکالزی، مدیر عامل انی، در این خصوص توضیح داد: «نتایج عالی است»، وی افزود: استراتژی تحول ما  شامل ادغام فناوری‌ها، مدل های کسب و کار جدید و همکاری نزدیک با سهامداران می‌باشد و به آن سرعت بخشیده است. انضباط مالی سختگیرانه و کاهش هزینه‌های اعمال شده پس از بحران همه گیری به ما این امکان را داده است که از بهبود اقتصادی قوی سال 2021 حداکثر استفاده را ببریم.

در سه ماهه چهارم سال 2021،  Eni Ebit  سود تعدیل شده را به میزان 3.8 میلیارد یورو ثبت کرد که 53 درصد نسبت به سه ماهه سوم سال 2021 افزایش داشت. سود خالص تعدیل شده در سه ماهه چهارم سال 2021، 2.1 میلیارد بود که 47 درصد به دلیل توانایی اجرای سناریو رشد تولید انی نسبت به سود خالص سه ماهه سوم سال 2021 افزایش یافته بود. انی در گزارش مربوط به تراز  مالی خود توضیح داد در مقایسه با دوره گزارش مربوطه 2020 که با بحران کووید-19 روبرو بودیم ، بهبود قوی  مشاهده می‌شود که  به ترتیب مثبت2.1 میلیارد یورو و مثبت5.5 میلیاردیورو در مقایسه با سه ماهه چهارم و سال مالی  2020 است.

در سال مالی 2021، جریان نقدی آزاد 7.6 میلیارد یورو بود که قادر به پوشش پرداخت سود سهام و بازپرداخت (در مجموع 2.8 میلیارد)، مانور پرتفوی برای حمایت از مشاغل در حال گذار (2، 1 میلیارد) بود و امکان کاهش خالص بدهی به 9 میلیارد یورو و کسب نسبت اهرمی‌به 0.20 در مقابل 0.31 در پایان سال 2020 شد.