وزارت محیط زیست و امنیت انرژی ایتالیا یک میلیارد یورو بودجه برای پشتیبانی از طرح‌های شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی برای تولید انرژی از منابع هیدروژنی در نظر گرفته است. این طرح به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و پروژه‌های تحقیق و توسعه برای کربن‌زدایی از فرآیندهای صنعتی می‌باشد. در این طرح، کربن‌زدایی باید از طریق استفاده از هیدروژن کم‌کربن حاصل شود و در مرحله اول باید در بر گیرنده سوخت‌های فسیلی و همچنین بخش‌هایی باشد که در حال حاضر آلاینده‌تر بوده و تبدیل آنها دشوارتر است (hard-to-abate).