رشد اقتصادی مورد انتظار برای ایتالیا در سال 2023، برابر با 0.6 درصد است در حالی که در سال 2022، رشد اقتصادی این کشور برابر با 3.8 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در سال آینده از 8.2 درصد به 7.1 درصد کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری نیز در حدود 8 درصد قرار خواهد گرفت.

دانشکده علوم اقتصادی بلونیا اخیرا گزارشی درباره چشم‌اندازهای جهانی سیاست‌های مالی و پولی و همچنین تجزیه و تحلیل اقتصاد ایتالیا در میان‌مدت منتشر کرد که در آن، پیش‌بینی شاخص‌های اصلی اقتصاد ایتالیا به صورت خلاصه بدین صورت است که رشد اقتصادی مورد انتظار برای ایتالیا در سال 2023، برابر با 0.6 درصد است در حالی که در سال 2022، رشد اقتصادی این کشور برابر با 3.8 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در سال آینده از 8.2 درصد به 7.1 درصد کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری نیز در حدود 8 درصد قرار خواهد گرفت.